ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງການຄວບຄຸມຄວາມໄວໃນເຄື່ອງຈັກຫຸ້ມຫໍ່ພາດສະຕິກແມ່ນຫຍັງ? ໃຊ້ເຄື່ອງປ່ຽນຄວາມຖີ່ເພື່ອຄວບຄຸມແນວໃດ?

2021-03-30

ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່ການຫຸ້ມຫໍ່ພາດສະຕິກ machinery starts, the current of the motor will be 5-6 times higher than the rated value, which will not only affect the service life of the motor, but also consume more electricity. ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່ system is designed, there will be a certain margin in the motor selection. The speed of the motor is fixed, but in the actual use process, sometimes it has to run at a lower or higher speed, so it is very necessary to carry out frequency conversion transformation necessary. The inverter can realize the soft start of the motor, achieve the purpose of energy saving and speed regulation by changing the input voltage frequency of the equipment, and provide protection functions such as over-current, over-voltage and overload for the equipment.